Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

 • Pierwsze posiedzenie KGCiPM PAN, koronawirus, Warszawa 9.03.2020

  W dniu 9.03.2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, na którym prof. dr hab. Witold Rużyłło wręczył członkom nominacje na kadencje 2020-2023. Na przewodniczącego Komitetu został wybrany prof. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN, wiceprzewodniczącym został prof. Jerzy Bal z Instytutu Matki i Dziecka, a w skład Prezydium weszli prof. dr hab. Andrzej Pławski i prof. dr hab. Ryszard Słomski z Instytutu Genetyki Człowieka PAN oraz sekretarz naukowy dr hab. Marlena Szalata z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  Prof. Rużyłło wręczył prof. Słomskiemu podziękowania za dotychczasowe przewodniczenie Komitetowi przez trzy czteroletnie kadencje. Ponadto prof. Słomski został wybrany Honorowym Przewodniczącym Komitetu. Skład Komitetu poszerzono o specjalistę, prof. IGC PAN dr hab. Natalię Rozwadowską z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, która od kilku lat współpracuje z International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS).
  W części drugiej dr Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił aktualne problemy dotyczące koronawirusa i walki z nim na świecie i w Polsce. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i dyskusją. Z kolei prof. Ryszard Słomski przedstawił doniesienie o możliwościach zastosowania modyfikowanych nanofiltrów do walki z koronawirusem.
  Prof. Słomski wskazał, że można wykorzystać nanoprzędzenie i modyfikacje filtrów z badań wykonanych w projekcie Nanomitex w Poznaniu wykorzystano kontrolne cząstki wirusowe jak i aktywne patogenne wirusy.

   

   

   

   

 • Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w kwestii testów genetycznych wykrywających obecność SARS-CoV-2 z dnia 12 czerwca 2020 roku

  Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN od początku nowej kadencji intensywnie włączył się w dyskusję na temat metod walki z pandemią SARS-CoV-2, z metodami genetycznymi na czele. W swych szeregach skupia najwybitniejszych krajowych specjalistów w tym zakresie. Obecny stan rozwoju epidemii w Polsce skłania Prezydium Komitetu do przedstawienia konkluzji w tej materii:
  1. Na obecnym stanie wiedzy liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem zależy od tego, na ile faktycznie przeprowadzane są masowe testy genetyczne wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Testowanie jest jedynym obiektywnym sposobem oceny epidemii i jej ewolucji. Wykrywanie bezobjawowych nosicieli stanowi krytyczny element prowadzący do przerwania łańcucha transmisji poziomej. Skuteczna polityka w tym zakresie, poza oczywistym zyskiem w zakresie zdrowia publicznego, prowadzi do znacznych oszczędności w skali makroekonomicznej.
  2. Wg najnowszych danych European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) Polska jest jednym z dwóch krajów europejskich, w których poziom zakażenia nadal rośnie. Stąd ciągle niepokojąco mała liczba testów genetycznych SARS-CoV-2 wykonywana w Polsce powinna zostać radykalnie zwiększona na poziomie całej populacji, nie tylko w obszarach już zidentyfikowanych ognisk zakażenia. W obliczu aktywnej transmisji poziomej zapewne będą one pojawiać się nadal, w sposób nie zawsze dający się przewidzieć.
  3. Testy na masową skalę powinny być przeprowadzane przez właściwe laboratoria, zidentyfikowane z listy laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia; z obecnych na niej (stan na 10.06.2020) 153 podmiotów, tylko niektóre są w stanie i są chętne wykonywać testy w systemie wysokoprzepustowym.
  4. System analizy genetycznej SARS-CoV-2 powinien zostać centralnie zharmonizowany logistycznie w skali kraju – obecnie niektóre regiony, z ogniskami zakażeń włącznie, cierpią z powodu braku możliwości sprawnego wykonywania testów, podczas gdy w innych regionach właściwie przygotowane laboratoria nie wykorzystują swej mocy przerobowej. Zwiększenie liczby próbek kierowanych na badania jest absolutnym wymogiem chwili.
  5. Wskazane laboratoria powinny zostać w trybie natychmiastowym dofinansowane z centralnej puli rezerwy rządowej celem istotnego podniesienia ich wydolności diagnostycznej. Z tego samego źródła powinny zostać sfinansowane badania wszystkich osób, które z racji wykonywanego zawodu mają styczność z zakażeniem SARS-CoV-2; badania takie powinny być wykonywane cyklicznie, w racjonalnie ustalonych odstępach czasowych.

  Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN deklaruje pełną gotowość doradczą w przedmiotowej tematyce.

  Przewodniczący Komitetu
  Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

  prof. dr hab. med. Michał Witt

   

  COVID-19 stanowisko Komitetu

 • Uchwała nr 1/2018 z dnia 16 marca 2018 r.

  Poznań, dnia 16.03.2018 r.
   
  Uchwała nr 1/2018
  z dnia 16 marca 2018 r.

  Na posiedzeniu Plenarnym Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN została podjęta Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie prof. dr hab. n. med. Michałowi Wittowi Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne osiągnięcia naukowe, działalność popularyzatorską na rzecz medycyny, działalność organizacyjną oraz działalność w poradnictwie genetycznym.
   
  Prof. dr hab. Ryszard Słomski
  Przewodniczący Komitetu
 • Uchwała nr 2/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

  Poznań, dnia 4.12.2018 r.

  Uchwała nr 2/2018
  z dnia 4 grudnia 2018 r.

  Na posiedzeniu Plenarnym Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN została podjęta Uchwała w sprawie poparcia wniosku o starań o przywrócenie biotechnologii do wykazu dziedzin i dyscyplin.
   
  Prof. dr hab. Ryszard Słomski
  Przewodniczący Komitetu